Scam: projects that do not pay

Để bảo vệ các investor tránh các khoảng thua lỗ, chúng tôi tạo các danh sách dự án đã scam bên dưới để tiện theo dõi.
Date
Added  
 Project Project Address Cause
05-03-2021Miningameminingame.spaceDo not pay                        
04-27-2021ProstoBankprostobank.ccDo not pay                        
10-25-2020LoantechLoantech.topDo not pay                        
10-13-2020MoneyboostMoneyboost.funDo not pay                        
06-16-2020 Kripton Kripton.ltdDo not pay 
06-23-2020CryptoforexCryptoforex.meDo not pay
06-23-2020Centos-ProfitCentos-Profit.comDo not pay
06-26-2020Unix-EstateUnix-Estate.comDo not pay
07-03-2020AllminerAllminer.bestWedsite is not accessible
07-17-2020Money-xpyctMoney-xpyct.funWedsite is not accessible   
08-04-2020Money-bankMoney-bank.orgDo not pay                        

Vui lòng comment báo cáo một cách nhanh nhất các dự án scam và các cảnh báo khác.

0 comments:

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref