INVESTMENT EXPERIENCE

1) Cách tạo lập nguồn vốn đầu tư
Có nhiều cách tạo lập nguồn vốn đầu tư ban đầu, ở đây chúng tôi xin chỉ ra cách đơn giản nhất đó là mỗi tháng bạn nên giành 10% - 20% thu nhập của mình để giành vào khoản mục đầu tư. Cứ thế, khi khoản để giành đạt đến một con số đủ lớn, chúc mừng bạn đã có nguồn vốn ban đầu.
2) Không tham lam
Có rất nhiều dự án trả lãi suất rất cao cho investor, nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có thể xảy ra những rủi ro lớn, như admin ôm tiền bạn sau một ngày trả tiền và wedsite ngừng hoạt động.
3) Chọn gói đầu tư có thời hạn thấp nhất
Nghĩa là thời gian thu hồi vốn của bạn càng thấp và khả năng rủi ro thấp nhất.
4) Lãi suất của dự án
Dự án có mức lãi suất cao 110 - 150%/ngày, thường sống không quá 1 tháng
Dự án có mức lãi suất trung bình 16 - 50%/tháng, thường sống vài tháng
Dự án có mức lãi suất thấp 8 - 15%/tháng, thường sống rất lâu
5) Thời gian rút tiền
Dự án chi trả tiền tự động và ngay lập tức khi đặt lệnh rút thường có độ uy tín cao.
6) Thời điểm đầu tư
Không nên đầu tư vào thời điểm tháng 12 (nhạy cảm)
7) Bảo mật
Không đặt cùng một password cho các dự án đầu tư, để hạn chế rủi ro bị hack tài khoản.
8) Cập nhật dự án mới
Investor nên thường xuyên theo dõi, cập nhật những dự án mới, điều này làm tăng thêm cơ hội đầu tư và thu lợi nhuận.

0 comments:

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref