REFBACK


THÔNG TIN VỀ REFBACK

"Refback" là một phần tiền trả lại cho người được giới thiệu từ thu nhập giới thiệu (Referral).
Chúng tôi trả tiền thưởng giới thiệu cho bất kỳ dự án nào được cập nhật trên Blog "Đào Money" của chúng tôi. Để được trả tiền, bắt buộc bạn phải đăng ký dưới link dưới thiệu của chúng tôi trong bài viết giới thiệu về dự án đó.
Ví dụ:
Bạn đầu tư vào một dự án là $100.
Hoa hồng giới thiệu của dự án là: 10% trên số tiền gửi (Deposite).
Tôi nhận được $10 và chia cho bạn 50% của số tiền đó.
Bạn nhận được $5.
CÁC QUY ĐỊNH ĐỂ NHẬN REFBACK
Để tránh hiểu lầm, vui lòng đọc kỹ các quy định của chúng tôi:
☑ Tỷ lệ % refback được trả như sau:
💰Đầu tư từ 10rub - 499rub - Refback - 50%
💰Đầu tư từ 500rub - 999rub - Refback - 60%
💰Đầu tư từ 1000rub - 2999rub - Refback - 70%
💰Đầu tư từ 3000rub - 3999rub- Refback - 80%
💰Đầu tư từ >= 5000rub - Refback - 90%
☑ Thời gian trả refback được thực hiện trong vòng 24h.
 Nếu dự án dừng trả tiền (Scam) và chúng tôi không nhận được tiền hoa hồng, đồng nghĩa bạn sẽ không nhận được tiền.
 Yêu cầu nhận Refback được thực hiện trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm đầu tư. Yêu cầu càng sớm hơn càng tốt.
 Refback chỉ được chi trả nếu tiền hoa hồng giới thiệu được gửi đến tài khoản có thể rút về của chúng tôi.
 Thanh toán trên cùng một loại ví (Wallet) mà bạn đã đầu tư.
 Sau khi nhận được Refback, vui lòng Post Proof Refback trên trang nhận Refback của chúng tôi tại đây.
FORM YÊU CẦU REFBACK

0 comments:

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref