⏰ 25/04/2021
Event từ Blog
💵 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref. Yêu cầu:
- Mỗi Ref comment proof RCB or proof Withdraw tại một dự án bất kỳ mà bạn tham gia.
- Điền vào form đăng ký sau
- Trả thưởng vào ngày 30/04/2021

0 comments:

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref